Werkwijze

De sessies vinden zowel binnen als in de buitenlucht plaats. Net wat op dat moment bij je proces aansluit.  Zo zijn er diverse interventies die we kunnen inzetten.

De sessies bestaan uit verschillende onderdelen:

Bouwsteen 1

Inzicht & educatie

Educatie geeft houvast. Je kan je handelen begrijpen vanuit kennis. Vaak vallen dan diverse puzzelstukjes op zijn plek. Dit komt het verwerkingsproces ten goede.

Bouwsteen 2

Psychosociaal therapie

We combineren evidence based & practice based in een intergrale aanpak.

Bouwsteen 3

Methodieken en interventies

Diverse interventies kunnen worden toegepast in de behandeling.
Zo kun je denken aan systeemwerk, CREF-EMDR, delenwerk en inzet van het paard.

Bouwsteen 4

Basisvertrouwen &
emotionele verbinding

Tijdens de gehele behandeling staat het werken aan je basisvertrouwen en het voelen van emotionele verbinding centraal.

Basisvertrouwen

Ons emotioneel welbevinden begint bij de basis van ons leven. Door emotioneel veilige ervaringen die we als kind opdoen wordt onze basisfundament en het vertrouwen in onszelf verstevigt. Als er in de vroege kinderjaren of op latere leeftijd angstige ervaringen worden opgedaan zoals misbruik, verwaarlozing etc., heeft dat grote impact op ons brein en op ons verdere leven. Zo kan er o.a. een post traumatisch stress syndroom (PTSS) ontstaan.

Ons Brein

Bij een verminderd basisvertrouwen staat het brein continu op scherp. De afgifte van ons stresshormoon is hoog. We kunnen geen goede tijdsbepaling meer maken. Het is onbewust altijd nu. Het brein gaat over op de strategie die succesvol was. Vechten, vluchten of bevriezen.

Diverse interventies

We werken niet vanuit één vaste aanpak of methodiek. We hebben gemerkt dat juist door verschillende interventies te integreren en te combineren er goede resultaten worden gehaald. Het paard kan worden ingezet en kan je een spiegel voorhouden van onbewuste processen,  maar dit hoeft niet. Ook systeemwerk en CREF-EMDR kunnen worden ingezet.

CREF Methode

CREF staat voor Circle Reprint Emtoional foundation.
De CREF-Methode is een therapeutisch middel of een ondersteunend middel om aangetast basisvertrouwen te herstellen.
De CREF-Methode maakt het mogelijk om hardnekkige patronen succesvol te behandelden. Paarden kunnen naar wens worden ingezet. De CREF-Methode is geschikt voor alle leeftijden.

Interventie – EMDR

EMDR heeft een krachtige en snelle werking.
EMDR werkt goed bij post traumatische stress (PTSS).
Tijdens de sessie gaan we in gedachten terug naar de traumatische ervaring. Je hoeft er dus niet over te praten. Een voorwaarde voor EMDR is om de nare ervaring zo veel mogelijk toe te laten. Via bijvoorbeeld een koptelefoon krijg je afwisselend links en rechts zachte klikjes te horen. Hierdoor wordt de communicatie tussen de verschillende hersendelen verbeterd.

Systeemwerk

Systeemwerk is een methode dat we inzetten om inzicht te krijgen in je relaties en verhoudingen binnen het systeem. Systemisch werk kan veel onbewuste patronen zichtbaar maken.

De CREF-Methode

  • Achterhaalt de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen
  • Herstelt natuurlijke veerkracht zónder medicatie
  • Geeft een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften
  • Is in te zetten voor kinderen en volwassenen en in teams en organisaties